Elektrische voertuigen in parkeergarages

In Nederland rijden steeds meer elektrisch aangedreven voertuigen rond. In 2019 werden er voor het eerst meer (nieuwe) elektrische voertuigen verkocht dan voertuigen aangedreven door fossiele brandstoffen.

 

Risico

Met de toename van het aantal elektrische voertuigen dat in parkeergarages wordt geparkeerd, neemt ook het aantal laadpunten in deze garages toe. Het realiseren van laadpunten in nieuw te bouwen en te renoveren parkeergarages is zelfs een wettelijke plicht geworden. De specifieke aspecten van elektrische voertuigen en het laden in parkeergarages zorgen voor een verzwaring van het brandrisico. Brandrisico’s bij elektrische voertuigen zijn anders en wijken af in brandverloop, brandduur, intensiteit en de mogelijkheid tot een veilige brandbestrijding door de brandweer. En kunnen ervoor zorgen dat er een niet beheersbare brand ontstaat. Met grote, onherstelbare schade aan een gebouw, de gebouwen erboven, infrastructuur en de omgeving tot gevolg.

Recente voorbeelden hiervan zijn de branden in parkeergarages in Parijs, Liverpool, en Stavanger. Maar ook in eigen land,  Den Haag en Twente.

 

Huidige situatie

De brandveiligheidsvoorzieningen in de huidige parkeergarages zijn (waarschijnlijk) niet afgestemd op het brandverloop en brandvermogen van elektrisch aangedreven voertuigen. Hierdoor zal brandbestrijding in parkeergarages door de brandweer  mogelijk niet of beperkt plaats kunnen vinden.

 

Advies

Dit komt omdat de ontwikkelingen op het gebied van elektrische voertuigen nog zo nieuw zijn dat er nog geen richtlijn of regelgeving is waaraan parkeergarages moeten voldoen. Door het ontbreken van richtlijnen, regelgeving en het grote aantal vragen rond het stallen en laden van elektrische voertuigen in parkeergarages, hebben het IFV en Brandweer Nederland een Advies geschreven met betrekking tot het realiseren van laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen in parkeergarages.

Dit advies is gericht op eigenaren / exploitanten van parkeergarages maar is ook goed bruikbaar voor risicoadviseurs van verzekeraars.