Logistieke Aansprakelijkheid

Natuurlijk hoopt u het nooit mee te maken: verlies of diefstal van uw of andermans goederen. Maar als ondernemer moet u zich voorbereiden op dergelijke risico’s. Met de logistieke aansprakelijksverzekering van DAN bent u op het ergste voorbereid. Een geruststellend idee.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan of verlies van voor derden vervoerde zaken. Voorwaarde is dat de vervoerder aansprakelijk is, bijvoorbeeld op basis van nationale wetgeving dan wel internationale verdragen en de van toepassing zijnde vervoercondities.

Deze verzekering is bedoeld voor de wegvervoerders die er hun beroep van hebben gemaakt vervoer voor derden uit te voeren.

Expediteursaansprakelijkheid

Expediteurs kunnen aansprakelijk worden gesteld voor uiteenlopende schades: wanneer een lading niet op tijd aankomt, als er schade aan de lading is ontstaan, of wanneer de lading op de verkeerde plaats wordt afgeleverd. DUPI Assuradeuren Nederland dekt onder voorwaarden de aansprakelijkheid van deze expediteurs.

Deze verzekering is bedoeld voor de expediteurs die zich bezig houden met het organiseren van wegvervoer.

Container-trailer

De Container-Trailer Verzekering van DUPI Assuradeuren Nederland heeft de mogelijkheid om dekking te geven voor objecten die eigendom zijn van de eigen onderneming. Ook is het mogelijk om onder deze verzekering de aansprakelijkheid voor schade aan objecten zoals containers, trailers, opleggers die van derden zijn, te verzekeren.