Technische Verzekeringen

Ondernemers kunnen tijdens hun bouwprojecten geconfronteerd worden met risico’s zoals constructiefouten, brand of storm of diefstal en vandalisme. Daarom kunt u tijdelijke of doorlopende verzekeringen afsluiten op een aantal gebieden. Een aflopende verzekering sluit u af voor losse, tijdelijke projecten. In andere gevallen kiest u voor een doorlopende verzekering van DAN.

Meer informatie over onze technische verzekeringen nodig? Bel DAN.

CAR

De Constructie All-Risks (CAR) Verzekering van DAN biedt dekking voor schade aan het werk in aanbouw en/of de bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Dit wordt ook wel bouw- en montageverzekering genoemd. De CAR verzekering is voor aannemers en opdrachtgevers van alle soorten bouwprojecten zoals infrastructuur, civiele werken, particuliere bouw, utiliteitsbouw en duurzame energie. Afhankelijk van de bedrijfsvoering en de grote van het bedrijf kan er gekozen worden voor een aflopende – of doorlopende CAR verzekering.

Montage

Deze dekking is in de basis gelijk aan de CAR verzekering met als uitbreiding een dekking voor schade ontstaan tijdens het ‘beproeven’ (dit is het testen van machines op hun bedrijfsvaardigheid).

Machinebreuk

De machinebreukverzekering van DAN dekt de materiële schade van machines en installaties door bijvoorbeeld: vallen en stoten, vreemde voorwerpen in de machine, bedieningsfouten en eigen gebrek.