Updates

Het laatste nieuws op het gebied van verzekeringen vindt u hier. Ook kunt u maandelijks genieten van de blogs van Dennis Bergwerff. Hij schrijft, onder de titel ‘Kennis van Dennis’, over risicopreventie in relatie tot het verzekeringsvak.

Verzekering, registratie- en kentekenplicht voor tractoren en land- en bouwvoertuigen

Nederland is één van de weinige landen waar tot nu toe geen registratieplicht en geen kentekenplicht gold voor tractoren en land- en bouwvoertuigen. Dit gaat veranderen. In mei 2020 is door De Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin staat dat vanaf 1 januari 2021 de wet ‘Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen’ in werking treedt.

Transportverzekeringen en Clausule uitsluiting besmettelijke ziekte

Voor de meeste schadeverzekeringen geldt dat vanuit herverzekeraars geëist wordt dat er een bepaling wordt opgenomen inzake de dekkingsomvang bij schade door een besmettelijke ziekte.

Elektrische voertuigen in parkeergarages

In Nederland rijden steeds meer elektrisch aangedreven voertuigen rond. In 2019 werden er voor het eerst meer (nieuwe) elektrische voertuigen verkocht dan voertuigen aangedreven door fossiele brandstoffen.

zonnepanelen ‘een cocktail van risico’s’?

Schaatsstadion Thialf heeft de 5500 zonnepanelen, die op het dak van het complex liggen, uitgeschakeld om verzekerd te blijven. Met  kamervragen en een onafhankelijk onderzoek door aandeelhouders als gevolg.