Verzekering, registratie- en kentekenplicht voor tractoren en land- en bouwvoertuigen

Nederland is één van de weinige landen waar tot nu toe geen registratieplicht en geen kentekenplicht gold voor tractoren en land- en bouwvoertuigen. Dit gaat veranderen. In mei 2020 is door De Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin staat dat vanaf 1 januari 2021 de wet ‘Registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen’ in werking treedt. Dan zal een begin worden gemaakt met de registratie en de afgifte van kentekens voor genoemde voertuigen.

Vanaf 1 januari 2021 geldt de registratieplicht en kentekenplicht voor nieuwe tractoren, land- en bouwvoertuigen. Op datzelfde moment gaat ook de conversietermijn in. Deze termijn loopt tot 31 december 2021. De conversietermijn is bedoeld om alle bestaande al in gebruik zijnde voertuigen bij RDW te laten registreren en een kenteken te verkrijgen.

De registratie- en kentekenplicht geldt voor alle bestaande:

  • Landbouwtrekkers;
  • Motorrijtuigen met beperkte snelheid;
  • Landbouwaanhangwagens die sneller rijden dan 25 km per uur;
  • Verwisselbare getrokken uitrustingstukken die sneller rijden dan 25 km per uur.

Uitzonderingen zijn er voor onder meer (land)bouwvoertuigen die nooit op de openbare weg komen, voertuigen met een maximale constructiesnelheid van 6 km per uur, meeneemheftrucks, voertuigen smaller dan 1,30 meter en nog andere specifieke voertuigen.
Uiteindelijk dienen per 1 januari 2025 alle tractoren en (land)bouwvoertuigen geregistreerd te zijn en een kentekenplicht kennen. Ook zal er een APK-plicht gaan gelden voor bepaalde categorieën voertuigen.

 

Verzekering en kentekenplicht voor tractoren en land- en bouwvoertuigen

Alle voertuigen die op eigen kracht kunnen voortbewegen en op de openbare weg komen, dienen op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid voor schade aan derden.

De registratie- en kentekenplicht brengt met zich mee, dat verzekeraars de verzekering voor het betreffende voertuig mét vermelding van kenteken en meldcode, dienen aan te melden bij de RDW. Het komt er dus op neer dat voor tractoren en land- en bouwvoertuigen eenzelfde systematiek gaat gelden als voor bijv. (vracht)auto’s en bromfietsen.

 

Wat betekent dit voor u?

Voor u betekent dit, dat u, zodra u van uw verzekerde een opgave van een kenteken doorkrijgt, dit kenteken met bijbehorende meldcode zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Zo kunnen wij het kenteken en de meldcode in de polis administreren en aan de RDW bevestigen, dat het voertuig is verzekerd. Kunnen wij het kenteken niet binnen 28 dagen na afgifte aanmelden, dan loopt uw klant de kans om beboet te worden.

De RDW start in december 2020 een grote campagne om bezitters van tractoren en land- en bouwvoertuigen hierop te attenderen.

Natuurlijk is er nog meer te vertellen over de registratie- en kentekenplicht die er aan zit te komen. Wij hopen u hiermee alvast voldoende informatie te hebben verstrekt hierover, zodat u voorbereid bent en dit bij uw klanten onder de aandacht kunt brengen.

Meer informatie vindt u op de website van de RDW.